Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Niemcy
Telefon: 068619010000
Fax: 068619010099
 
VAT UE.: DE 815720919 
Nr rej. WEEE: DE 39 424 006
wpisana do rejestru handlowego przedsiębiorców Saarbrücken
Numer w rejestrze handlowym HRA 9472


reprezentowana przez odpowiedzialnego osobiście wspólnika
Deuba Geschäftsführungs GmbH
reprezentowana przez prezesa Henning Valentin, Marius Friedrich
Zum Wiesenhof 84, 66663 Merzig, Deutschland
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Saarbrücken
Numer w rejestrze handlowym HRB 104623


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.